Uzmanību - antisektanti!

Ziņu portāla “TVNET” krievu versija sākusi publicēt rakstu sēriju “Uzmanību, sektas!”. Šo materiālu tulko un pārpublicē arī “TVNET” latviešu redakcija. Varētu šim projektam lielu uzmanību nepievērst, jo vai gan mazums lasītas dažādas preses pīles par “sektantu briesmu darbiem”. Varētu, ja vien aiz jaunā projekta nestāvētu kāda visnotaļ odioza nevalstiska organizācija “Antisekt”, ko agrāk pazinām kā Latvijas Totalitāro sektu apkarošanas komiteju. Tā kā viens no “Antisekt” mājas lapā piedāvātajiem “pakalpojumiem” ir “reliģisko organizāciju sociālās drošības ekspertīze” pēc pašiem “antisektantiem” vien zināmiem kritērijiem, tad, cerams, viņi ir gatavi, ka arī viņu organizāciju kāds šādā veidā varētu izķidāt. Pamēģināsim to izdarīt mēs.

Kas tad īsti ir noslēpumainā organizācija “Antisekt”? Tās pirmsākumi meklējami tālajā 1995.gada oktobrī, kad aktīvistu grupa no Krievu jauniešu kluba sadomāja mest izaicinājumu tolaik strauji augošajai, galvenokārt krievvalodīgajai draudzei “Jaunā Paaudze”. No “Antisekt” interneta mājas lapā teiktā izriet, ka viņiem tajos gados it kā izdevies atrunāt pusotru desmitu cilvēku no iesaistīšanās draudzē. Kopš 1996.gada “antisektanti” rīkoja regulārus piketus pie Rīgas Sporta manēžas, kad tur notika “Jaunās Paaudzes” gadskārtējās konferences. “Antisekt” lielās, ka viņu piketi tā saniknojuši “sektantus”, ka tikai žurnālistu klātbūtne liegusi verbālajai konfrontācijai pāraugt fiziskā.

Patiesībā viss notika nedaudz citādāk. Protestā piedalījās labi ja desmit “antisektantu” un konferences dalībnieki piketu pamanīja vien pasākuma pārtraukumā, kad izgāja no manēžas ieelpot svaigu gaisu. Nebija nekādas “verbālas konfrontācijas”, nemaz nerunājot par fiziskiem draudiem. Ar piketētājiem mierīgi aprunājās un ļaudis atgriezās Sporta manēžā. Drīzāk paši protestētāji bija saspringti un nelabprāt ielaidās diskusijās ar kristiešiem. Arī turpmākie organizācijas piketi visbiežāk tika ignorēti un neizraisīja īpašu interesi, ja nu vienīgi sensāciju kārajiem dzeltenās preses žurnālistiem. Tomēr pašiem sektu apkarotājiem šķiet, ka viņu akcijas nopietni kaitējušas “Jaunās Paaudzes” darbībai.

Saujiņas jauniešu klusais “protests” pie Sporta manēžas izraisīja vien krievu preses interesi.

Sapratuši, ka tikai ar vienas “sektas” apkarošanu maizi nenopelnīs, krievu aktīvisti pievērsās plašākam sektu lokam - gan īstam, gan iedomātam. 1997.gadā grupa pārtapa Latvijas Totalitāro sektu apkarošanas komitejā, kas darbojās kā divu citu sabiedrisku organizāciju struktūrvienība. 2007.gadā tika izveidota juridiski neatkarīga biedrība “Totalitāro sektu apkarošanas komiteja “Antisekt”", kas gan lūgta, gan nelūgta piedāvā “konsultēt” valsts un pašvaldību institūcijas, izglītības un veselības aprūpes iestādes, tiesībsargājošās organizācijas un plašsaziņas līdzekļus “sektu jautājumos”. Tāpat “Antisekt” eksperti piedāvā noteikt, kura “sekta” ir sabiedrībai bīstama, bet kura ne tik ļoti, kā arī juridisku un konsultatīvu atbalstu cilvēkiem, kuru tuvinieki nokļuvuši “sektā”, un pašu sektantu “rehabilitāciju”.

Organizācijas oficiāli deklarētais mērķis apkarot destruktīvas sektas nebūtu nekas peļams, ja vien tā patiešām cīnītos ar bīstamām sektām un kultiem. Taču “Antisekt”, lai arī reklamē sevi kā profesionālu organizāciju, valda totāla nespēja atšķirt destruktīvus kultus no pasaulē akceptētiem, bet Latvijā mazāk pierastiem kristīgiem virzieniem un draudzēm, kuru darbība ir nekaitīga. “Antisektantu” rakstos un intervijās vienā putrā tiek jaukti krišnaīti un scientologi, “Baltā brālība” un “Durgas templis”, jehovieši un mormoņi, un līdzās tiem arī gluži kristīgas draudzes. Tas liek uzdot jautājumu - vai “antisektanti” maz spēj definēt, kas ir sekta? Īsti nespēj vis. Biedrības mājas lapā teikts: “Ar terminu “sekta” mēs domājam organizācijas, kas ir apvienotas, pamatojoties uz kopīgu reliģisku mācību vai ideoloģiju, veic psiholoģisko vardarbību pret saviem sekotājiem un veido viņiem sociāli psiholoģisko atkarību”.

Viss atkarīgs no tā, kādu saturu ieliek jēdzienos “psiholoģiska vardarbība” vai “atkarība”. Pēc “Antisekt” skaidrojuma, šai definīcijai var pakļaut 90% kristīgo konfesiju un draudžu un ne tikai tās. Biedrība par sektām uzskata ne vien reliģiskas organizācijas, bet arī personības izaugsmes centrus, atsevišķas tiešās pārdošanas kompānijas un pat dažas politiskās partijas. Turklāt “Antisekt” mājaslapā uzsvērts, ka ar jēdzienu “sekta” viņi domā šī vārda “lingvistisko izpratni krievu valodas telpā“. Organizācija it kā reģistrēta Latvijā, bet jēdzienu “sekta” lieto tā, kā to saprot Krievijā, proti, izteikti negatīvā nozīmē. Tiesa, arī latviešu sabiedrībā šim jēdzienam ir negatīva pieskaņa, taču Rietumeiropā un citur pasaulē vārds “sekta” ir ar gluži neitrālu nozīmi, apzīmējot no kādas lielākas kopības atdalījušos mazāku grupu.

Tieši nenoteiktība sektu definīcijā rada haosu visā “Antisekt” darbībā, kur Austrumu reliģijas, New Age un pseidokristīgās grupas tiek bāztas vienā maisā ar kristīgām draudzēm. Šādu biedrības nostāju, iespējams, nosaka tas, ka tās darbinieku vidū ir tikai krieviski uzvārdi, bet krievi uzskata sevi par “narod pravoslavnij” (pareizticīgā tauta), pat ja ticību ikdienā nepraktizē, tāpēc visi pārējie viņiem ir sektanti. Latvijā luterāņi un katoļi gluži par sektantiem saukti netiek, tomēr projekta “Uzmanību, sektas!” rakstos minēti arī tādi visai seni kristietības virzieni kā Septītās dienas adventisti un Pestīšanas Armija. Domāju, zemapziņā “Antisekt” aktīvistiem arī baptisti un metodisti, adventisti un reformāti ir tikai sektanti. Iespējams, par “psiholoģiski atkarīgiem” fanātiķiem sektu apkarotāji nosauktu arī tos katoļus un luterāņus, kas ticību Dievam tver nopietni un Kristus piemēram cenšas sekot savā ikdienā.

Tomēr galvenais “Antisekt” netīksmes objekts ir harizmātiskās un vasarsvētku draudzes. Projektā “Uzmanību, sektas!” iesaistītās “TVNET” žurnālistes Viktorijas Puškeles raksti atklāj pilnīgu neizpratni ne vien par vasarsvētku un harizmātisko draudžu mācību un dievkalpojumu formām, bet arī par evaņģēlisko kristietību kā tādu. Draudžu dievkalpojumos, kuros žurnāliste ierodas slepus ar slēpto kameru kabatā, viņu šokē viss - slavēšana, pielūgsme, lūgšana balsī, ziedojumu vākšana, nemaz nerunājot par tik specifiskām lietām kā runāšana mēlēs vai eksorcisma gadījumi. Lasot Puškeles garadarbus nezini - raudāt vai smieties. No nopietna ziņu portāla, par kādu sevi uzskata “TVNET”, gan varēja sagaidīt, ka pirms rakstīt nomelnojošus rakstus, žurnālists profesionāli sagatavosies tēmai - uzzinās vairāk par konkrētā kristietības virziena izcelsmi, vēsturi, mācību un dievkalpojumu formu. Diemžēl Puškeles raksti pauž klaju neprofesionalitāti un neiedziļināšanos tēmā, par ko pati raksta.

Lūk, daži spilgtākie citāti no Puškeles rakstiem. Aprakstot kādas draudzes dievkalpojumu, žurnāliste raksta: “Kalpojums sākas ar nelielu koncertu - vairākas jaunietes uz skatuves dzied dziesmas”. Nosaukt Dieva pielūgsmes laiku kristīgā dievkalpojumā par “koncertu” nozīmē parādīt pilnīgu nezināšanu par to, kas vispār notiek mūsdienu draudzēs. Arī par dažādiem lūgšanu veidiem žurnālistei nav lielas izpratnes: “Klausītāji ceļas kājās un izstiepj sev priekšā rokas. Daži krīt ceļos, vēl citi saķer rokās galvu un atbalsta to pret priekšā esošo krēslu atzveltnēm”. To lasot pieķer sevi pie domas - kurā draudzē tad tā notiek? Tikai pēc tam saproti, ka žurnāliste pārspīlētā formā apraksta visparastākos lūgšanu veidus - ar paceltām rokām, uz ceļiem, ar rokās pret priekšējo solu rindu atbalstītu galvu. Šādas lūgšanas formas šodien var redzēt gandrīz visās, arī tā sauktajās tradicionālajās baznīcās.

Tikpat tumša bilde žurnālistei ir aizlūgšana. Aizlūgšana par cilvēku ar roku uzlikšanu kristietībā ir sena lūgšanu forma, taču Puškele šausminās, ka “gribētājiem [..] uz galvas tiek likta roka un notiek manipulēšana ar vestibulāro aparātu. [..] Ir cilvēki, kas vieglāk padodas hipnozei, viņi pēc šādām manipulācijām var just “apgaismību un attīrīšanu”, tomēr tā ir tikai pašiedvesma”. Tā. lūk! Atkal vecā nodrillētā “plate” par masu hipnozes seansiem, kas it kā notiekot “netradicionālajās” draudzēs. Nelaime vien tā, ka līdz šim nav gadījies sastapt nevienu aizlūdzēju, kurš jelkad būtu mācījies hipnozes paņēmienus. Taču “Uzmanību, sektas!” rakstos apgalvots, ka arī lūdzēji “atrodas transam līdzīgā stāvoklī”. Aprunāties ar pašiem kristiešiem, ko cilvēks patiesībā jūt “transam līdzīgā stāvoklī”, žurnālistei, protams, nav ienācis prātā. Kāpēc gan, ja tāpat ir skaidrs, ka tā ir tikai pašiedvesma?

Lieki piebilst, ka tāda parādība kā glosolālija jeb Bībeles valodā runājot - mēles, Puškelei vispār nav pazīstama. Un ja arī ir, viņas uztverē tās viennozīmīgi ir nohipnotizētu ļautiņu transa sekas. Puškele raksta: “Man precīzi neizdodas atšifrēt dzirdēto, tomēr izskatās, ka sanākušie zina gan šo, gan citus līdzīgus “vārdus”, kas man neko neizsaka”. Šķiet, runāšanu mēlēs viņa uztver kā slepenu saziņas kodu, kas zināms vien pašiem draudzes locekļiem. Sliktākais ir tas, ka Puškele, pati neapzinoties, ko dara, mēģina ar slepeno kameru ierakstīto mēļu skanējumu uzlikt uz papīra. Reizēm viņas uzrakstītais iegūst pat zaimojošas formas. Te nu jāteic: “Dievs, piedod šai sievietei, jo viņa nezina, ko dara!” Un, paldies Dievam, ka nezina, jo Svētā Gara apzinātai zaimošanai var būt ļoti traģiskas sekas.

Tikpat nepieņemami Puškelei šķiet aizlūgt par slimajiem vai izdzīt ļaunos garus. Kaut Kristum un pirmajiem kristiešiem tās bija pašas par sevi saprotamas lietas, taču ne mūsdienu sekulārajiem sektu apkarotājiem, kas draudzes, kur lūdz par cilvēku fizisku dziedināšanu, sauc par “sektām ar pseidomedicīnisku ievirzi”. Kaut arī Bībelē skaidri teikts, ka viena no Dieva dotām garīgām dāvanām draudzei ir dāvana dziedināt, tomēr īstais Dziedinātājs ir Kristus nevis cilvēks. Neskatoties uz to, Bībele arī skaidri pauž, ka ikvienam patiesi garīgi atdzimušam Dieva bērnam ir Dieva piešķirta autoritāte lūgt par slimajiem. Iespējams, antisektantu “eksperti” būtu pārsteigti uzzinot, ka par slimajiem aizlūdz arī katoļu un luterāņu draudzēs un pat pareizticīgo “batjuškas”. Tāpat gandrīz visās konfesijās praktizē eksorcismu - ļauno garu izdzīšana Kristus spēkā. Tāpēc gan “antisektantiem”, gan cienījamajai žurnālistei varētu ieteikt vairāk laika veltīt Bībeles lasīšanai un Dieva Vārda labākai iepazīšanai.

Var tikai apbrīnot jaunās žurnālistes spēju aprakstīt draudžu dievkalpojumus tā, lai pat zinošam cilvēkam šķistu, ka viņš nokļuvis kāda noslēpumaina kulta sapulcē. Pat tad, ja draudze, par kuru žurnāliste raksta, ir tev pazīstama un tu zini, ka nekas tāds tur nenotiek. Iespējams, šāds skatījums žurnālistei radies aiz nezināšanas par evaņģēlisko draudžu dievkalpojumu praksi un iekšējo kārtību, bet, iespējams, “Antisekt” eksperti viņai iestāstījuši, ka visas draudzes, ko tā apmeklē, ir bīstamas totalitāras sektas. Tādēļ Puškele uz dievkalpojumiem dodas kā uz ienaidnieka teritoriju un apzināti meklē kaut ko aizdomīgu. Ja lasītāju nespēj nobiedēt “hipnozes seansi” un eksorcisms, tiek apgalvots, ka “sektu” dievkalpojumos ar viņu manipulēs “psiholoģiskiem paņēmieniem”. Kas ir manipulācija psiholoģiskiem paņēmieniem, skaidri pateikts netiek, jo tad nāktos atzīt, ka ar līdzīgiem “paņēmieniem” strādā gan reklāmas industrija, gan politiķi, gan pati “Antisekt” savā sektu antireklāmā.

Lūk, daži piemēri, kā tiek biedēti cilvēki. Par kādas visnotaļ kristīgas draudzes dievkalpojumu Puškele raksta: “Garīgā centra pārstāvji ir redzami daudzviet zālē. [..] Daļai no viņiem mugurā ir oranži krekli. Viņi vairākas reizes nofotografē sanākušos, reizēm pārvietojas starp klausītāju rindām un piebalso sludinātājam, kas kopīgo lūgšanu laikā [..] pāriet uz runāšanu nesaprotamās valodās”. Diezgan baisi, vai ne? Sektanti uniformās tevi fotografē, kontrolē zālē notiekošo un “buras” nesaprotamās valodās. Patiesībā tie ir draudzes kalpotāji, kuru uzdevums ir sagaidīt apmeklētājus, palīdzēt tam sameklēt vietu, asistēt mācītājiem aizlūgšanu laikā, rūpēties par kārtību un drošību zālē. Nekāda fotografēšana gan parasti nenotiek, tāpēc var pieņemt, ka Puškele trāpījusi kādā dievkalpojumā, kur tiek fotografēts draudzes vai tās interneta lapas vajadzībām. Bet varbūt žurnāliste fotografēšana sajaukusi ar videofilmēšanu, kas tiek veikta, lai cilvēki, kuri uz dievkalpojumu netiek, varētu to noskatīties ierakstā.

Lasītāju biedēšanai tiek izmantoti arī citi paņēmieni. Piemēram, Puškele īpaši akcentē faktu, ka dažiem aprakstīto draudžu aktīvistiem “mēdz būt šaubīga vai pat krimināla pagātne”. Patiešām, kristiešu draudzēs ir arī bijušie noziedznieki, kuru dzīvi Kristus radikāli pārmainījis. Daži no viņiem ir draudžu kalpotāji un pat mācītāji. Taču jau Evaņģēlijos varam lasīt, ka, sastopoties ar Kristu, daudziem noziedzniekiem dzīve mainās un viņi kļūst par aktīviem Kristus lieciniekiem. Tāpat notiek arī šodien.  Tomēr Puškeles rakstītā konteksts liek domāt, ka “bijušie noziedznieki” apzināti veido “noziedzīgas sektas”, lai manipulētu ar cilvēkiem un izspiestu no tiem naudu. Tā, protams, nav tiesa, vismaz Latvijā.

Tomēr galveno uzmanību biedrība “Antisekt” velta ziedojumu tēmai. Reizēm šķiet, ka nauda ir gandrīz vienīgais, kas patiešām rūp sektu apkarotājiem. Nav gandrīz neviena raksta, nevienas intervijas, kurā šis temats netiktu apzelēts. Izrādās, tieši par to un nevis par savu tuvinieku reliģisko pārliecību visvairāk uztraucas arī “sektantu” radinieki. Vismaz tā izriet no “Antisekt” sniegtās informācijas. Dīvaini, ka cilvēki izturas saprotoši, ja kāds ziedo labdarībai vai dzīvnieku patversmēm, nodarbojas ar mākslas un kultūras mecenātismu, maksā biedru naudu kādas partijas, arodbiedrības vai nevalstiskas organizācijas kasē. Taču, tiklīdz runa ir par ziedojumiem baznīcai vai reliģiskai organizācijai, tūdaļ atskan vaimanas par “mantkārīgajiem melnsvārčiem”, kas “izkrāpj cilvēkiem naudu”.

Un nevienam neienāk prātā, ka baznīcu ēkas ir jāuztur pienācīgā kārtībā, ka arī draudzēm jāmaksā komunālos maksājumus par elektrību, apkuri un citiem pakalpojumiem, ka par mācītājiem un citiem algotiem draudzes kalpotājiem tiek maksāti nodokļi. Un, ja vēl ir vēlme savu kalpošanu aktivizēt, rīkojot evaņģelizācijas un izglītojošus pasākumus vai koncertus, arī tas maksā bargu naudu. Tomēr ne jau tikai materiālais aspekts vien liek cilvēkiem ziedot. Daudz vairāk tā ir kristīgu cilvēku labprātīga vēlme piedalīties savas draudzes uzturēšanā un attīstībā. Tas ir tikai normāli, ja cilvēks rūpējas par savām garīgajām mājām un dara to ar prieku, neviena nepiespiests. Bībele teic: “Priecīgu devēju Dievs mīl”.

Diemžēl ne biedrība “Antisekt”, ne žurnāliste Viktorija Puškele tam nespēj noticēt. Viņa raksta: “Cilvēki bez kurnēšanas ver vaļā savas somas, velk no kabatām naudas makus”. Vai pēc cienījamās autores domām cilvēkiem uz aicinājumu ziedot vajadzētu reaģēt ar skaļu kurnēšanu un protestiem? Nebūtu arī brīnums, ka sekulāri ļaudis tā varētu domāt, jo laicīgajā pasaulē nauda un manta ir ieceltas Dieva vietā. Laicīgam cilvēkam grūti saprast, ka kāds labprātīgi varētu atdot savu sūri grūti pelnīto naudiņu baznīcai. Nu, varbūt sīknaudu, bet ne jau desmito tiesu! Ja kāds to dara, tas noteikti ir zombēts un nohipnotizēts: “Latvijas iedzīvotāji, reliģisku kultu līderu ietekmēti, ir gatavi ne tikai ziedot prāvas naudas summas, bet arī piekrīt “baznīcai” atdāvināt savus īpašumus”. Šādi teksti tikai pierāda, ka sektu apkarotājiem nav ne mazākās sajēgas, ko par ziedošanu saka Bībele un kā to uztver paši kristieši.

Protams, pasaulē ir reliģiski orientētas organizācijas un personas, kuru vienīgais mērķis ir nauda. Tādas ir arī Latvijā, taču ne kristiešu vidū. Dažās draudzēs gan uz ziedošanu ticis likts pārlieku liels uzsvars, taču tas nenotiek aiz vēlmes iedzīvoties, bet gan realizēt lielus un naudietilpīgus projektus Dieva vēsts pasludināšanai. “Antisekt” pārstāvju apgalvojums, ka daudzas kristiešu draudzes visu dara tikai “ar vienu galveno mērķi - lai no saviem sekotājiem izvilinātu pēc iespējas vairāk naudas”, ir apzināti meli. Vismaz Latvijas kontekstā tā noteikti nav. Turklāt nekādas finanšu mahinācijas nemaz nav iespējamas, jo draudžu mācītājiem ir draudzes padomes cieti noteikta alga, lielām draudzēm ir savi grāmatveži un revīzijas komisijas, bez tam visas jaunās draudzes skrupulozi uzrauga VID. Taču “antisektantiem” tas viss ir vienaldzīgs - viņu uzdevums ir sēt cilvēkos aizdomas un neuzticību.

Biedrības “Antisekt” pilnais nosaukums satur vārdkopu “totalitāro sektu”. Tas ir ļoti būtiski, jo Latvijā totalitāru sektu nav. Par totalitāru un bīstamu kādu organizāciju var atzīt tikai tiesa. Vairākās valstīs par tādām atzīti Jehovas liecinieki, scientologi, mūnisti. Taču Latvijā neviena reliģiska grupa nav atzīta par totalitāru. Vairākas reliģiskas organizācijas gan nav tikušas reģistrētas savas destruktīvās mācības vai prakses dēļ, bet dažas netiks reģistrētas nekad, piemēram, sātanisti. Taču tās, kas atzītas par sabiedrībai nekaitīgām un reģistrējamām, nedrīkst dēvēt par totalitārām. Tiesa, pret dažām reliģiskām organizācijām, kas sevi definē kā kristīgas, ir nevis tiesiski, bet gan teoloģiski iebildumi pašiem kristiešiem, jo to mācība būtiski atšķiras no patiesas kristīgās mācības. Latvijā tādas ir Jehovas liecinieki, mormoņi un mūnisti. Pēdējie gan darbojas nevalstisku organizāciju formā. Tomēr arī starp šīm organizācijām nav neviena, kura būtu atzīstama par bīstamu no sabiedrības drošības viedokļa.

Tā vietā, lai šķiestu spēkus apkarojot normālas kristīgas draudzes, “Antisekt” līderiem vairāk vajadzētu uztraukties par patiesi bīstamu reliģisku kultu, visādu raganu, burvju, zīlnieku un šamaņu darbības aktivizēšanos Latvijā. Vienīgais, ar ko šajā jomā “antisektanti” var palepoties, ir japāņu sektas “Aum Shinrikyo” nereģistrēšana mūsu valstī. Visa pārējā viņu darbība vērsta pret dažādiem kristīgiem strāvojumiem. Biedrība apgalvo, ka “Latvijā darbojas vairāk nekā 100 sektas, tostarp vairākas radikālas pseidoreliģiskas organizācijas”. Zinot mūsu valstī reģistrēto konfesiju un draudžu skaitu kļūst skaidrs, ka “Antisekt” par sektantiem uzskata teju visas kristīgās draudzes, izņemot pareizticīgos, katoļus, luterāņus un varbūt vecticībniekus. Biedrības pārstāvji lielās, ka tieši viņi izjaukuši draudzes “Jaunā Paaudze” ieceri uzcelt “Pielūgsmes templi” Salaspilī, ka palīdzējuši “sektantu” radiniekiem atgūt “sektai” norakstīto mantu, mēģinot pierādīt, ka novēlēšanas brīdī šie cilvēki atradušie “afekta stāvoklī” vai pat bijuši psihiski nepieskaitāmi, un citiem saviem “varoņdarbiem”. Tas viss liecina, ka “Antisekt” pati ir destruktīva organizācija, kas sēj naidu un nesaprašanos Latvijas sabiedrībā.

Lai arī sektu apkarotāji bieži šauj pār strīpu, varētu domāt, ka tas ir tikai pārliecinātu pareizticīgo fundamentālistu pulciņš, kas visas citas konfesijas uzskata par sektām un attiecīgi reaģē. Tomēr tā nav. Ir pienācis laiks atklāt biedrības “Antisekt” patieso seju un politisko aizmuguri. Kā zināms, Krievijā pareizticība visos laikos tikusi izmantota politiskos nolūkos. Arī Latvijas “antisektanti” nav tikai nevalstiska organizācija, kas rūpējas par sabiedrības “garīgo veselību”, bet gluži politisks projekts, aiz kura stāv krievu radikāļu partija “Latvijas Krievu Savienība”. Viens no “Antisekt” līderiem Viktors Jolkins agrāk aktīvi darbojās partijā “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”, bet tagad ir partijas “Latvijas Krievu Savienība” valdes loceklis. Ar partiju saistīti arī pārējie “Antisekt” aktīvisti. Tie ir tie paši cilvēki, kas atbalsta gan par mūsu valsts suverenitātes apdraudēšanu apcietinātā Aleksandra Gapoņenko tūlītēju atbrīvošanu, gan iestājas par krievu valodas kā oficiālas valodas tiesībām Latvijā, gan solījuši “līdz nāvei” aizstāvēt tiesības krievu skolēniem par valsts naudu zinības apgūt krievu valodā.

“Antisekt” darboņi - Oļegs Ņikiforovs, Viktors Jolkins un Svetlana Krilova
ir arī radikālās partijas “Latvijas Krievu Savienība” atbalstītāji.

Varētu jautāt - kāpēc būtībā politiskam projektam ir svarīgi pozicionēt sevi kā cīnītājus pret “sektām”? Tāpēc, ka iesaistoties evaņģēliskās draudzēs krievvalodīgie kļūst rietumnieciskāki, tolerantāki citām konfesijām, galu galā - lojālāki Latvijai. Līdz ar to radikālajiem krievu politiķiem vairs nav iespēja kontrolēt šo cilvēku pasaules uztveri. Vienotas “nacionālās reliģijas” īpašo nozīmi ir sapratusi Krievija, izmantojot Pareizticīgo Baznīcu kā ieroci, lai cīnītos ar “svešzemju ideoloģisko ietekmi”, nosaucot atsevišķas konfesijas par ekstrēmistiskām un pakļaujot tās mantas konfiskācijai, kratīšanām, pazemojumiem un naidam no sabiedrības puses. Arī Latvijas krievvalodīgo apziņā tiek veidots līdzīgs priekšstats, ka pareizticība ir vienīgais krieviem pieņemamais kristietības veids, bet visas pārējās draudzes un arī daudzas nevalstiskās organizācijas - “amerikāņu sektas”. Varbūt ne gluži katoļi un luterāņi, taču arī tās ir “ārzemju ticības”, kuras īstenticīgam krievam nepiedien apmeklēt.

Kāpēc tieši tagad projekts “Uzmanību, sektas!” kļuvis tik aktuāls? Vispirms tā ir Saeimas vēlēšanu tuvošanās. Partijai “Latvijas Krievu Savienība” šīs ir svarīgas vēlēšanas, kuru dēļ no ES Parlamenta atsaukta pat partijas līdere Tatjana Ždanoka. Šobrīd cīņā tiek likti visnetīrākie ieroči, un viens no tiem ir meli par evaņģēlisko draudžu darbību, šķeļot Latvijas kristiešus un kurinot konfesiju naidu. Radikālie krievu politiķi labi saprot, ka cilvēki, kas saistīti ar evaņģēliskajām draudzēm, par viņiem nebalsos. Tomēr biedrība “Antisekt” neafišē savu ciešo saikni ar LKS, lai gadījumā, ja partija vēlēšanās ciestu sakāvi, varētu darboties autonomi un turpināt šķelt Latvijas sabiedrību, izliekoties par nopietnu pētniecisku iestādi. Par to liecina “Antisekt” vēlme valdības līmenī panākt starpnozaru komisijas izveidi, kas kontrolētu visas reliģiskās organizācijas, personības attīstības grupas un tiešās pārdošanas kompānijas. Tā būtu totāla valsts kontrole pār reliģiskajām un citām nevalstiskajām organizācijām.

Šāda kontrole jau pastāv Krievijā. Lieki teikt, ka par kontrolējošās komisijas ekspertiem Latvijā “Antisekt” piedāvā savus cilvēkus. Tieši biedrības “profesionāļiem” būtu tiesības “noteikt stingras pazīmes, pēc kurām atšķirt sektas no cita veida organizācijām, un spēt izvērtēt, kuras no sektas darbībām sektas locekļiem un sabiedrībai ir labvēlīgas, kuras - bīstamas”. Un, kad tas būs izdarīts, “Antisekt” sola panākt “tādas likumdošanas izmaiņas, kas nepieļautu ne mazāko iespēju darboties sabiedrībai kaitīgām sektām, bet par šo noteikumu pārkāpumu atbildīgās personas tiktu sauktas pie stingras atbildības”. Faktiski biedrība un aiz tās stāvošie krievu politiķi Latvijai piedāvā Krievijā un arī Baltkrievijā izmēģināto “svešzemju sektu”, tostarp evaņģēlisko draudžu demonizēšanas un vajāšanas modeli. Tas ļautu Latvijas krievvalodīgos paturēt tā sauktās “krievu pasaules” ideoloģiskajā verdzībā.

Jautājums - kāpēc projektu “Uzmanību, sektas!” atbalsta “TVNET” latviešu redakcija? Arī tam ir izskaidrojums. 2018.gada vasaras beigās un rudenī Rīgā paredzēti divi lieli kristīgi pasākumi. Augusta beigās un septembra sākumā arēnā “Rīga” notiks evaņģelizācijas festivāls “Awakening Europe Baltija”, bet 20.oktobrī “Skonto” hallē paredzēta Latvijas simtgadei veltīta starpkonfesionālā tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!”. Jau šobrīd pilsētu ielās izgājušas evaņģēlistu grupas, kas stāsta cilvēkiem par Kristu un aicina uz “Awakening Baltija” dievkalpojumiem. Pasākuma dienās tādu būs vēl vairāk. Projekta “Uzmanību, sektas!” rakstu uzdevums ir iebiedēt cilvēkus, lai tie neatsauktos aicinājumam sastapties ar Kristu. Gan “Awakening”, gan tautas lūgšanu sapulce vieno Latvijas dažādās tautības un kristīgās konfesijas, tāpēc nekādi nav “Antisekt” un LKS interesēs. Ne velti sektu apkarotāji savulaik nikni pārmeta katoļu un luterāņu arhibīskapiem, ka tie piedalījušies publiskā pasākumā kopā ar “sektantiem”. No kristiešu vienotības Latvijā “Antisekt” baidās kā velns no krusta.

Fakti liecina, ka aiz “cēliem” mērķiem maskētās organizācijas aizsegā darbojas destruktīva struktūra, kuras mērķis ir kontrolēt valstī notiekošus procesus un nepieļaut kādai reliģiskai vai nevalstiskai organizācijai izkļūt ārpus šīs kontroles. “Antisekt” līderu, psiholoģijas profesora Oļega Ņikiforova un psihologa Viktora Jolkina amatu nosaukumi darbojas kā krāšņa izkārtne cilvēku mānīšanai, kaut patiesībā aiz tās slēpjas savu neprofesionalitāti atklāti demonstrējušie sektu “speciālisti”. Kāpēc biedrība “Antisekt” ir bīstama Latvijas valstij? Tāpēc, ka tā sektu zīmogu uzspiež organizācijām un personām, kuru darbībā nav nekādu sektantisma pazīmju. Tāpēc, ka nepamatoti par sektām tiek pasludinātas draudzes, sabiedriskās organizācijas un personas, kas darbojas pretēji šīs biedrības un aiz tās stāvošo krievu radikāļu interesēm. Šo melu mērķis ir nomelnot sabiedrības acīs tos, kas pretojas “vienas tēvzemes, viena cara, vienas ticības” impēriskajai ideoloģijai.

Kā interesēs šādi meli tiek izplatīti? “Antisekt” interneta lapā lasāms, ka kopš 2017.gada biedrība darbojas arī Krievijā, kur viņu “speciālisti” regulāri tiek aicināti piedalīties Kremļa kontrolēto Krievijas televīzijas kanālu raidījumos. Arī biedrības mājas lapa Krievijā ir daudz apjomīgāka un plašāka nekā Latvijā. Tas liek uzdot jautājumu, kas to visu sponsorē? Varbūt Krievija? Un, ja tā, tad no kādiem avotiem? No dažādām tautiešu atbalsta programmām, no “Russkij mir” vai līdzīgām organizācijām? Taču tādā gadījumā biedrība “Antisekt” būtu saucama par Krievijas ietekmes aģentu. Atcerēsimies - Latvija ir mūsu valsts. Mūsu valsts, mūsu tauta, mūsu zeme. Iestāsimies par savu valsti, zemi un tautu, tās valodu, par brīvību ticēt un brīvi domāt! Neiekritīsim tik lēti Kremļa propagandas tīklos un nedziedāsim tiem līdzi! Būsim modri - Kremļa “antisektantu” mērķis ir nevis vienot, bet šķelt!

© Ervīns Jākobsons. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un interneta vietni www.laikmetazimes.lv obligāta.

kristīgie pasākumi | baznīca

Līdzīgie raksti:

  • Nekas nav atrasts

Bērna dēļ izsauc operatīvos dienestus, bet palīdzību vajag tramvaja vadītājai

Portāls 17.jūlijā aptuveni pusstundu pirms pusnakts saņēma lasītāja vēstuli: “Labvakar! Gribu uzzināt, kas vakar pa dienu notika uz Tramvaja tilta. Pie tilta, pie Rīgas ielas, stāvēja Ātrā palīdzība. Tramvaja vadītāja pateica, ka priekšā...

Pamatu pēda

Pamatu pēdu centos veidot pēc iespējas vienkāršāku un racionālāku, lai būtu jāpieliek pēc iespējas mazāk pūliņu. Sāku ar to, ka pie rusvi sagādāju 12mm saplākšņa atgriezumus. Kopā ar atvešanu sanāca šķirties no 140eur. Atgriezumus ņēmu pēc iespējas garākus (3.35m), šādā veidā horizontālo līmeni vajag piedzīt tikai ik pa ~3m un vēlāk saplāksni otrreiz izmantot saimniecībā.

Zinot saplākšņa garumu, tika uz pēdas salikti x veselie gabali un viens gabals piezāģēts tā, lai kopējais garums būtu kā plānā vajadzīgs. Šādi pat nemaz nav jāmēra kopējais garums, samet x+1 saplāksni,  saskrūvē tos kopā un pieceļam stāvus/atstutējam pret bedres malu.

Un tā visas malas pēc kārtas. Tālāk jau ar 50×50 brusiņām saskrūvējam visus stūrus kopā.

Un tad ar līstītēm sasien abas malas kopā/izlīmeņo un ieklāj kautkādu plēvi.

Nedaudz mainījās plāns un nācās likt pamatu pēdā metinātu armatūras sietu 60cm platumā. Stūros vienkārši pārlaidu sietu vienu otram pāri ar domu, ka metinātam sietam būs ok.

8.jpg

Tālāk armatūra tika pacelta uz 6/7cm sēnītēm. Uz to brīdi vislabākais cenas piedāvājums sēnītēm bija ok būvmateriāli pie cenukluba.

Armatūras stūri tika papildus sasieti, perpendikulārā armatūra salikta 2x biežāk, U armatūra piestiprināta pie līstītēm un tad jau arī c25/30 betons saliets pamatu pēdā.

img-20180703-wa0004.jpeg

 

Samsung grasās izlaist Galaxy Tab S4, bet vai planšetdators kādam būs vajadzīgs?

Baumas jau kādu laiku norāda, ka Samsung gatavo visai jaudīgu planšetdatoru Galaxy Tab S4. Tiek uzskatīts, ka Samsung Galaxy Tab S4 nesaņems pirkstu nospiedumu nolasītāju, tā vietā būšot acs varavīksnenes nolasīšanas ierīce. Uzreiz jāatzīmē, ka Android pasaulē vēl lietotnes nepaļaujas uz varavīksnenes nolasīšanas ierīci, to nevarēs izmantot kā pieteikšanās rīku bankas lietotnē vai kādā citā šādi aizslēgtā lietotnē. […]

Nesaprotu

1. Gaidīju domu apmaiņu šajā rakstā, kā tas reiz izvērtās rakstā par manu attieksmi pret braukšanu sabiedriskajā transportā (tur, man par pārsteigumu, sakrājušies 16 komenti). Diskusijas izvēršas citos rakstos, kas nav tik ļoti vērti diskusijai un ir vairāk informējoša rakstura. Arī tad vairāk sanāk repliku apmaiņa par drukas kļūdām un dzeršanu/nedzeršanu. Pēdējo es tiešām nesaprotu. Vai tiešām es nerakstu tādas  tēmas, kurās var izteikt saprātīgāku viedokli par manu pēdējā laika reto iedzeršanu un drukas kļūdām, kuras tomēr ir stipri samazinājušās?
2. Joprojām nesaprotu tos, kas lamā mūsu valsti un dodas darbos uz ārzemēm nodokļus maksājot tur. Galarezultātā šie nodokļi aiziet garām mūsu valsts kasei un tad nu valsts budžets ir tāds, kāds nu viņš ir no mājās palicēju nodokļiem un citiem ieņēmumiem. Ja dzīvotu te uz vietas un strādātu te, ienestu kādu daļiņu pašmāju valsts budžetā. Darbu var atrast. ss.com ir pilns ar darba piedāvājumiem, ir iespēja caur pazīšanos atrast ko piemērotu. Var pat atrast iespējas strādāt vismaz divās darba vietās.
3. Tāpat nesaprotu, kāpēc Rīgā dzīve ir dārgāka nekā citās valsts pilsētās. Pie viena nesaprotu, kāpēc cilvēki tik ļoti raujas uz lielpilsētu nemēģinot radīt kādas infrastruktūras uz vietas, lai būtu darbs un nauda.
4. Man piestrādājot alga un pensija kopā reizēm sanāk virs minimālās algas, viss atkarīgs kur iestājos un kā veicas ar darbiem. Un ar to naudiņu pat pie mūsu dārdzības var puslīdz iztikt sabalansējot savus izdevumus. Un, ja dzīvo divatā, trijatā darbspējīgi cilvēki, tad, saskaņojot kurš kādus obligātos komunālos maksā, var diezgan labi iztikt, naudiņa atliekas arī kādai izklaidei.
Es ļoti ceru, ka kāds tomēr ienesīs man nelielu skaidrību šajos manos "nesaprotu". Un, ja nekāda doma pēc mana posta nerodas, vismaz paklišķiniet reklāmu. Cik esmu ievērojusi, tur kas jauns parādījies.

Pētnieki iemācījušies apmānīt automašīnu GPS sistēmas

ASV un Ķīnas zinātnieku grupa ir nodemonstrējusi neparastu uzbrukumu. GPS apmānīšanas aparatūras un programmatūras komplekss ļauj slēptā veidā ietekmēt automašīnas navigācijas sistēmu un piespiest vadītāju doties uz nepareizu gala mērķi. Agrāk ļaunprātīgu iejaukšanos bija viegli atklāt, jo šādos uzbrukumos netika ņemta vērā ceļu vai ielu infrastruktūra.

 

 

Zinātnieki izmēģināja savu izstrādi uz reāliem ceļiem, uzstādot ierīci savā automašīnā. Tomēr ar ierindas vadītājiem drošības labad tika izmantots 3D-simulators. Eksperimentā piedalījās 40 cilvēki no ASV un Ķīnas, no kuriem tikai divi pamanīja kaut ko nelāgu. Pārējie sekoja GPS sistēmas instrukcijām, nesaprotot, ka dodas nepareizā virzienā.

Aparatūras daļa sastāv no nelielas ierīces, kuras cena ir tikai 223 ASV dolāri. Tā var būt slepeni piestiprināta pie upura automašīnas vai atrasties auto, kas pārvietojas blakus mērķim. Darbības rādiuss ierīcei ir aptuveni 50 metri, kas ir pietiekami pilsētas apstākļos.

 

GPS spoofing

 

Iekārta ņem vērā ceļu izvietojumu un nobīda GPS rādījumus tā, ka oriģinālais maršruts uzguļas uz pilsētas ielu kartes, bet jau ar citu reālo gala mērķi. GPS apmānīšanas (spoofing) iespējamība izraisa īpašas bažas saistībā ar bezpilota automobiļu attīstību, jo viņu pasažieri mazāk koncentrēsies uz maršruta kontroli. Savā darbā zinātnieki ir ierosinājuši pamata aizsardzības pasākumus navigācijas sistēmām, kas palīdzēs mazināt apdraudējumu šādiem uzbrukumiem nākotnē.

Pirmkārt, var izmantot signālu šifrēšanu, tomēr paši pētnieki atzīst šādu pasākumu ieviešanas mazo iespējamību tuvākajā perspektīvā. Otrkārt, infrastruktūras objektiem jāpalīdz pārbaudīt maršruta autentiskumu. Tāpat pētnieki iesaka strādāt pie pašu GPS uztvērēju pilnveidošanas — piemēram, ieviest ienākošo datu pārbaudi, izmantojot signāla pienākšanas leņķa mērījumus (Angle of Arrival, AoA).

Mūsdienu transporta līdzekļi kļūst arvien “viedāki” un tiek integrēti globālajā tīmeklī, kas padara tos par kibernoziedznieku uzmanības objektiem. Uzņēmuma Kaspersky Lab speciālisti ir atklājuši pagrīdes forumos desmitiem instrumentu automašīnu uzlaušanai. Izmantojot tos, krāpnieki var ne tikai zagt datus no auto datorsistēmām, bet arī izspiegot upurus.

Par drošu ventilātoru (papildināts 18.07.)

If you’re being watched, it’s up to you to make sure you are not an easy target.

Nekļūt par “vieglu mērķi”  ir tava izvēle.

avots

vara bungas: It kā  pamata  šie  Operāciju Drošības (OPSEC) ieteikumi  (skat. avotu) domāti žurnālistiem, bet visi mēs esam mazliet žurnālisti ?

  1. Lietot VPN vienmēr un visur.
  2. Jebkādas (!)  USB ierīces (t.sk. lampiņas, ventilātori utt) izmantot tikai paša pirktas vai paša zagtas. Rriska zonā: davīnātas, atrastas, aizdotas utml USB ierīces (ne tikai zibatmiņas).

  3. E2EE īsziņu un epasta sūtījumu šifrēšana. (VB: Nu, tas iespējams par daudz prasīts, ja neesi Asandžs.  Lai neparspīlētiu var pamēģināt vismaz, ko līdzīgu privnote.compašiznīcinošos ziņojumu serviss)

4.  Ierīču fiziskā drošība. Visām ierīcēm jābūt droši pasargātam no zādzības vai neautorizētas fiziskās piekļuves – uzraudzītām, adekvāti glabātām.

  1. Programnodrošinājuma atjaunināšanas palaišana tikai drošā vidē (ārzemēs vai  mājās, atkarībā no tā, kur ir drošāk).

Var turpināt

UPD1 kā es varēju aizmirst, sociālā inženierija taču… Cilvēks ir psiholoģiski vājš, steidzīgs, pakļauts ieradumiem, labticīgs, tendēts uz sadarbību, to visu izmanto

[..] Social engineering broadly refers to the psychological manipulation of human behavior that makes people act in certain ways or divulge confidential information. It’s a technique that exploits our cognitive biases and basic instincts (e.g., trust) for the purpose of information-gathering, fraud, or system access. Sometimes referred to as “human hacking,” social engineering is a favorite tool of hackers worldwide. While this was historically practiced face-to-face, over the phone, or through printed writing, social engineering can now occur on societal scales through social media and other internet platforms.[..]

avots

Google Street View automašīna atkal viesosies Latvijā

Šovasar Google Street View automašīna atkal ceļos pa Latviju, lai atjauninātu vietējos datus Google Maps kartē. Šoreiz Street View automašīna īpašu uzmanību pievērsīs informācijas atjaunināšanai par starppilsētu ceļiem. PopulārāGoogle MapsiespējaStreet Viewpašlaik ir pieejama vairāk nekā 85 valstīs visā pasaulē, kā arī Arktikā un Antarktīdā. Tā lietotājiem dod iespēju aplūkot dažādu ielu, kā arī kultūras un […]

Mazā aizlaišanās. Diena nr.37 jeb ceļš, Rilas klosteris un ceļš

17.07. Albert, jāsaliek savas mantiņas somā, brauksim prom no šejienes. Uz jūru? Nē. Baseinu? Arī nē. Iepriekšējā vakarā nepaspējām uz veikalu, tāpēc no rīta brokastīs puse arbūza. Arī kafija beigusies. Lai sevi motivētu ātrāk sakrāmēties, apsolījām sev kafiju un Albertam … Continue reading

Eiropas Komisija Google uzliek 4.34 miljardu EUR sodu par Android pretmonopola noteikumu pārkāpumiem

Eiropas Komisija uzņēmumam Google ir uzlikusi 4.34 miljardu EUR naudas sodu par ES pretmonopola noteikumu pārkāpšanu. Google kopš 2011. gada ir noteicis nelikumīgus ierobežojumus Android ierīču ražotājiem un mobilo tīklu operatoriem nolūkā nostiprināt dominējošo stāvokli attiecībā uz vispārējo meklēšanu internetā. Google tagad šī rīcība 90 dienu laikā ir jāizbeidz. Pretējā gadījumā būs jāmaksā soda maksājumi līdz pat […]

Maksimālais pulss

Kad izej paskriet sešos no rīta un baidies, ka norausi Ušakovu, bet apkārt nav neviena paša cilvēka.

Izziņots Emporio Armani Connected 2018 viedpulkstenis

Modes zīmols Emporio Armani tikko izziņojis jaunu viedpulksteņa modeli Emporio Armani Connected 2018, kas seko gandrīz divus gadus vecajam pirmā paaudzes Emporio Armani Connected pulkstenim. Emporio Armani Connected 2018 piedāvā visu, kas īstam viedpulkstenim pienākas. Emporio Armani Connected 2018 darbina Google WearOS 2.0 operētājsistēma, tas saņēmis GPS un NFC, kā arī pulkstenim ir optiskā sirds sitienu mērierīce. Emporio Armani Connected […]

Iemāci savam bērnam jautros kustību pantiņus no savas bērnības

Vai atceries no savas bērnības jautros skaitāmpantiņus "Vāru, vāru putriņu", "Cepu, cepu kukulīti"? Šādu pantiņu skaitīšana būs īpaši patīkama mazuļiem. 

Freidiskas kļūdas

Mēģinot datubāzē savadīt tekstus par shift report, ir vērts pārliecināties, ka pirmajā vārdā nav pazudis f burts.

Vācija nespēj atrast pusi no izraidāmajiem imigrantiem

Vācija izdod arvien vairāk rīkojumu par nelegālo imigrantu izraidīšanu. Taču, izrādās, izpildīt tos nevar, jo izraidāmos nemaz nevar atrast.

ATD lauzīs līgumu ar pārvadātāju apvienību, kurā ietilpst "Liepājas autobusu parks"

VSIA "Autotransporta direkcija" (ATD) lauzīs līgumu ar trīs pārvadātāju apvienību, kurā ietilpst AS "Liepājas autobusu parks", AS "Nordeka" un AS "Rīgas taksometru apvienība", par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas...

Bildes no Berlīnes lāču izstādes Doma laukumā

Bildēja dēla draugs, meitene kopā ar mani - vedeklas jaunākā māsa.
37030183_1892022737544679_57797971301430
37219849_1892022537544699_64945367425430
37221606_1892022710878015_64390558195971


37223427_1892022797544673_27399364533320
37229562_1892022657544687_62561832245993
37230511_1892022787544674_26832281618769
37234034_1892022627544690_55531913098265
37237314_1892022510878035_19091705886482
37237403_1892022500878036_46292671749957
37265745_1892022527544700_76795783103968
37270181_1892022637544689_30373638920627
37278908_1892022867544666_28797522502955
37285795_1892022774211342_86200569242237
37305677_1892022700878016_63162174227643
37305848_1892022900877996_69949905237610
37324697_1892022760878010_37207521716422
37327162_1892022667544686_79292911836148
37327224_1892022880877998_54538169549869
37340502_1892022720878014_43831228483701
37342734_1892022837544669_23862820257713
37361114_1892022824211337_20662080362376

Perl One-Liners for $1 in Linux Geek Humble Book Bundle

Put on your tux! You can get my book, Perl One-Liners, together with other great books for just $1 in the Linux Geek Humble Book Bundle by my publisher No Starch Press.

My book will make you the command line god. You'll be able to solve problems in seconds that take mere mortals minutes if not hours.

8000 bundles sold in the first 24 hrs! Make it 8001 and get it in Linux Geek Humble Bundle.

linux-geek-humble-book-bundle.png

See you next time!

catonmat?d=yIl2AUoC8zA catonmat?i=9Cf9l6eFaxM:k7rM3x8UfBU:F7zBn catonmat?i=9Cf9l6eFaxM:k7rM3x8UfBU:gIN9v catonmat?d=XiUCZPyL81w catonmat?d=DhrJZwOgkxs